TRANH THỜ CỬU HUYỀN THẤT TỔ CARAVAX

Tranh thờ cửu huyền thất tổ. 

Tranh thờ cúng cửu huyền thất tổ TPHCM thất tổ , bàn thờ Cửu huyền thất tổ là tên gọi của bàn độc gia tiên, là nơi để gia chủ thờ cúng 9 đời tiên nhân trong dòng tộc của mình. bởi vậy, bàn độc cửu huyền thất tổ mang ý nghĩa vô cùng quan yếu và chẳng thể thiếu trong mỗi gia đình trong khoảng xưa đến giờ.
dòng bàn thờ cửu chuyền thất tổ đẹp 
một. Cửu huyền thất tổ là gì

Tranh thờ cúng ( đọc thêm)

Cửu Huyền Thất Tổ (chữ Hán: 九玄七祖) là cụm trong khoảng thường xuất hiện trong tín ngưỡng phụng dưỡng ông cha của người Việt, sở hữu ý nghĩa bao gồm những vị ông bà tổ tiên đã mất. khi khấn vái trước bàn độc gia tiên, người chủ lễ sẽ khấn “Cửu Huyền Thất Tổ”, hàm ý gửi lời khấn nguyện tới phần đông các vị.
Cửu huyền thất tổ được giải thích theo nghĩa hán tự như sau:

Cửu: tức thị chín, thứ chín
Huyền: nghĩa là đời, thế hệ
Thất: tức là bảy
Thất tổ: nghĩa là bảy ông Tổ được thờ phụng trong dòng họ của mỗi gia chủ
Trên ban thờ gia tiên của rộng rãi gia đình người Việt thường mang 1 bài vị (thần chủ) chính giữa, đề bốn chữ “Cửu Huyền Thất Tổ” bằng chữ Hán hoặc chữ quốc ngữ.

Cửu Huyền tức là 9 đời được tính trong khoảng bản thân mình gồm: cao – tằng – tổ – cha – mình – con – cháu – chắt – chít. Trong đó mình ở vị trí thứ 5, phía trên mình với 4 đời và phía dưới 4 đời.

Xem thêm: 99 cái bàn độc đẹp chẳng thể bỏ qua loại mới nhất

Thất Tổ nghĩa là 7 đời được tính trong khoảng bản thân mình gồm: phụ (cha), tổ (ông nội), tằng (ông cố, cụ), cao (ông sơ), thái (ông sờ), huyền (tổ đời thứ năm), hiển (tổ đời thứ sáu). như vậy thất tổ chỉ sở hữu 7 đời trước đó nên khuôn khổ vẫn nhỏ hơn cửu huyền.

hai.Ý nghĩa việc lập bàn thờ cửu huyền thất tổ – Tranh thờ cửu huyền thất tổ
Lập bàn t hờ Cửu huyền thất tổ là việc làm cho giúp con cháu biểu lộ lòng thành kính đối sở hữu các bậc tiền nhân tổ sư trong dòng họ của mình. Hơn thế nữa, nó còn là sự hàm ân những bậc tiền nhân đã dày đạo gia tô hóa, chỉ tuyến đường dẫn lối cho con cháu làm ăn phồn thịnh vượng và lớn mạnh.

biểu thị lòng thành kính có tổ tông dòng họ – các người mang công sinh thành, nuôi dưỡng, dẫn đường chỉ lối cho con cháu trong công tác, phát huy truyền thống, khiến cho rạng danh dòng họ.

Tranh thờ sơn mài liễng thờ cửu huyền thất tổ kt 160x176cm
Tranh thờ cửu huyền thất tổ - tranh sơn mài cao cấp - KT 145X125cm
CỬU-HUYỀN-THẤT-TỔ-TRANH-SƠN-MÀI-MD32

Tranh sơn mài thủ công mỹ nghệ

Giảm giá!
Giảm giá!
2,800,000
Giảm giá!
2,500,000