0978 219 470

Cửu huyền thất tổ – Tranh sơn mài Việt Nam – CH05

14.000.000 

Thể loại : Tranh sơn mài  Cẩn Ốc

Xuất xứ sản phẩm: Việt Nam

Kích thước sản phẩm: 120 x 140(cm)

tranh sơn mài giá tốt

Danh mục: